Colofon

Colofon

ConVet GmbH & Co. KG

Creative Campus Monheim
Gebäude A01
Alfred-Nobel-Strasse 10

D-40789 Monheim – Duitsland

Tel.

+49 2173 20 40 990

E-Mail

Olaf.Hansen@ConVet.de

Zaakvoerder
Dr. Olaf Hansen

HRA Düsseldorf Nr. 19935
BTW-nummer DE 259991568

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Verantwoordelijk voor de inhoud overeenkomstig § 10 lid 3 Verdrag Duitse deelstaten rond mediadiensten:
Dr. med. vet. Olaf Hansen
Alfred-Nobel-Straße 10 · 40789 Monheim · Duitsland

Aansprakelijk voor de inhoud

Als aanbieder van diensten zijn wij overeenkomstig § 7 lid 1 Dt. Wet Telemedia aansprakelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s, volgens de algemene wetgeving. Volgens §§ 8 tot 10 Dt. Wet Telemedia zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht, toezicht te houden op verkregen of opgeslagen vreemde informatie, of na te gaan of zich omstandigheden voordoen die wijzen op onwettige activiteiten. Dat slaat niet op algemene wettelijke verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie. Aansprakelijkheid in voornoemde gevallen kan echter alleen worden ingeroepen vanaf het tijdstip van kennisname van een concreet onwettig feit. Bij het bekend worden van onwettige feiten in die zin zullen wij de betrokken inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waar we geen invloed hebben op de inhoud. Daarom kunnen we ook niet instaan voor die vreemde inhoud. Voor de inhoud van via links gekoppelde pagina’s is steeds de betrokken aanbieder of exploitant van de pagina’s aansprakelijk. De via links gekoppelde pagina’s werden op het tijdstip van het plaatsen van de link gecheckt op mogelijke onwettigheden. Op het tijdstip van het koppelen waren geen onwettigheden merkbaar. Permanente inhoudelijke controle van de via links gekoppelde pagina’s kan echter niet worden geëist zonder concrete aanwijzingen van onwettige feiten. Als zulke onwettige feiten bekend raken, zullen wij de betrokken links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en verrichtingen die op deze pagina’s zijn opgesteld door de sitebeheerder, vallen onder he Duitse auteursrecht. Het vermenigvuldigen, bewerken, verspreiden en iedere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht zijn enkel mogelijk na schriftelijke toestemming van de betrokken auteur resp. opsteller. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commercieel privégebruik. Voor zover de inhoud op deze website niet door de exploitant is opgesteld, worden die auteursrechten van derden in acht genomen. Dit geldt meer bepaald voor de inhoud van derden. Mocht u toch een overtreding opmerken van het auteursrecht, dan verzoeken we u om ons daarvan op de hoogte te brengen. Als zulke onwettige feiten bekend raken, zullen wij de betrokken links onmiddellijk verwijderen.